European Commission logo
svSvenska

Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

Communications

Date: 20 sep 2017

Period: 2014-2020

Theme: Cooperation between regions and countries, Research and innnovation

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

Europeiska unionen har 40 regioner belägna vid inre gränser mellan länder. Dessa områden utgör 40 % av unionens territorium och närmare 30 % av EU:s befolkning. Gränsområden presterar emellertid i allmänhet mindre bra ekonomiskt än andra regioner inom ett medlemsland. Tillgången till offentliga tjänster som sjukhus och högskola brukar vara lägre i gränsområdena. Privatpersoner, företag och offentliga myndigheter i gränsområden möter särskilda svårigheter när de ska navigera mellan olika förvaltnings- och rättssystem. Det behövs åtgärder som går längre än EU-bidrag, eftersom det här är fortlöpande svårigheter som inte kan bemötas bara genom finansiering och investeringar. För att uppmärksamma svårigheterna och föreslå en serie med nya konkreta åtgärder antog kommissionen den 20 september 2017 sitt meddelande ”Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden”.

I meddelandet belyses hur EU och dess medlemsländer kan minska komplexiteten i, tidsåtgången och kostnaderna för interaktion över gränserna och främja gemensamt utnyttjande av tjänster vid de inre gränserna. Det är en genomgång av vad som behöver förbättras för att se till att medborgare vid gränserna fullt ut kan utnyttja de möjligheter som erbjuds på båda sidor om gränsen. Meddelandet har också som syfte att bidra till den debatt som inleddes med vitboken om Europas framtid, genom att föreslå åtgärder och utfärda rekommendationer som gör det enklare för inre gränsområden att samarbeta, bidrar till att minska hinder och hjälper medborgare och företag att utnyttja de här regionernas fulla potential.

I meddelandet föreslås en uppsättning åtgärder för att förbättra gränsområdenas situation sett till konkurrenskraft och sammanhållning, främst genom att bemöta några av de rättsliga och administrativa hinder som just nu hämmar närmare samarbete och samverkan. Dessa åtgärder kommer lättare att kunna genomföras genom att det skapas en ”kontaktpunkt för gränserna” inom kommissionen, som utgörs av kommissionens experter på gränsöverskridande frågor. Den ska ge råd till nationella och regionala myndigheter om hur de motverkar rättsliga och administrativa gränshinder.

De positiva effekterna av att minska hindren för gränsöverskridande kommer att bidra både till den socioekonomiska utvecklingen och till gränsområdenas integration. Kommissionen har en framträdande roll i denna process då den föreslår lagstiftning eller finansieringsmekanismer, eller hjälper medlemsländer och regioner att få en bättre bild av svårigheterna och ta fram operativa arrangemang, framför allt genom att främja informationsdelning och visa upp lyckade lösningar i sina gränsområden.

Meddelandet åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med en presentation av nyckelbegrepp och av framtagningsprocessen, som inleddes 2015 med initiativet ”gränsöverskridande granskning”. Dessutom ges där ytterligare information om de rättsliga och administrativa svårigheter som EU:s gränsområden möter och deras påverkan på samhället, och där understryks de åtgärder som kommissionen föreslagit i meddelandet genom vidare analys och konkreta exempel.

En öppningsceremoni för att uppmärksamma antagandet av meddelandet äger rum den 20–21 september i Bryssel. Dessutom kommer tre liknande evenemang att anordnas utanför Bryssel mellan oktober 2017 och februari 2018, i Merida (Spanien), Köpenhamn (Danmark) och Bratislava (Slovakien).