MEDDELANDE om Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

I detta meddelande presenteras behovet av och möjligheterna till smart och hållbar tillväxt för alla i den adriatisk-joniska regionen. En ram läggs fram för en sammanhållen makroregional strategi och en handlingsplan, för att hantera behov och möjligheter genom samarbete mellan de deltagande länderna.

Regionen är ett funktionellt område, som består av havsområdena Adriatiska havet och Joniska havet. Även stora landområden ingår, och havs-, kust- och landområdena ses som sammanhängande system. Med den ökande rörligheten för varor, tjänster och personer sedan Kroatiens anslutning till EU och inför utsikten att fler länder i området ansluter sig till EU spelar hamnarnas omland en viktig roll. Om man uppmärksammar samspelet mellan land och hav ser man också hur ohållbar landbaserad verksamhet påverkar kustområden och marina ekosystem.

Regionen har mer än 70 miljoner invånare och spelar en viktig roll när det gäller att stärka den geografiska kontinuiteten i Europa. Strategin bygger på det adriatisk-joniska initiativet, som omfattar åtta länder – se bifogad karta. Strategin är öppen för andra parter i regionen.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications