Framtiden för Europeiska unionens solidaritetsfond

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 10/06/2011

Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) grundades 2002 för att ge EU ett instrument för att effektivt reagera på större naturkatastrofer som drabbar medlemsstaterna eller ansökarländerna. Tidigare fanns inget sådant instrument för åtgärder inom EU.

Vid utgången av 2010 hade kommissionen tagit emot 85 ansökningar om ekonomiskt stöd från 23 länder: av ansökningarna avsåg 27 ”större naturkatastrofer” som är fondens huvudsakliga verksamhetsområde.

More information :

European Union Solidarity Fund (EUSF)

Publications