Meddelande från Europeiska Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén: Europeiska unionens strategi för Donauregionen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/12/2010

Donauregionen har genomgått en dramatisk förändring. Senast var det de två EUutvidgningarna 2004 och 2007. Världens mest internationella flodbäcken ligger nu till stor del inom EU:s territorium. Det innebär nya möjligheter att möta de utmaningar som denna region står inför och att utnyttja dess potential, särskilt när det gäller att öka ansträngningarna för att
få bukt med den ekonomiska krisen på ett hållbart sätt. På områdena socioekonomisk utveckling, konkurrenskraft, miljövård och resurseffektiv tillväxt kan förbättringar ske, och säkerheten och transportkorridorerna kan moderniseras. Donau kan öppna EU för de närmaste grannarna, Svarta havsområdet, Sydkaukasien och Centralasien. En EU-strategi för Donauregionen kan bidra till EU:s mål, som är att stärka större politiska EU-initiativ, särskilt Europa 2020-strategin.

Donauregionen är ett funktionellt område som definieras av sitt flodbäcken. Samarbetsorgan som Donaukommissionen och Internationella kommissionen för skyddet av Donau arbetar med särskilda frågor. Genom strategin utvidgas detta tillvägagångssätt, så att man kan ta itu med prioriteringar på ett samordnat sätt. Geografiskt berör den främst men inte enbart Tyskland (Baden-Württemberg och Bayern), Österrike, Slovakien, Tjeckien, Ungern,
Slovenien, Rumänien och Bulgarien inom EU och Kroatien, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Moldavien och Ukraina (regionerna längs Donau) utanför EU. Strategin förblir öppen för andra parter i regionen. Eftersom Donau rinner ut i Svarta havet bör strategin vara förenlig med planerna för Svarta havet. Med sina över 100 miljoner invånare och en femtedel av EU:s yta är detta område av vital betydelse för Europa.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications