Vägledning för Samordningskommittén för Fonderna om behandling av retroaktivt EU-stöd under perioden 2007–2013

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Retroaktivt stöd är en förvaltningsmyndighets tilldelning av EU-stöd för en insats för vilken utgifter redan har uppstått på nationell nivå eller som redan har slutförts innan det formellt har ansökts om EU-stöd eller detta har beviljats (nedan kallat retroaktivt EUstöd).

Publications