Riktlinjer för den årliga sammanfattningen om strukturåtgärder och Europeiska fiskerifonden (reviderade 2009)

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 20/01/2010

I dessa riktlinjer rekommenderas hur dessa bestämmelser bör tillämpas för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden (SF) och Europeiska fiskerifonden (EFF) (nedan kallade fonderna) i syfte att ta fram enhetliga, jämförbara och användbara uppgifter i enlighet med målen i det interinstitutionella avtalet, särskilt med sikte på en positiv revisionsförklaring, och att beakta Europeiska revisionsrättens yttrande nr 6/2007. Riktlinjerna gäller även EFF eftersom den omfattas av delad förvaltning och täcker åtgärder som liknar strukturåtgärderna.

Publications