Meddelande om bedrägeriindikatorer för ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 18/02/2009

Detta meddelande innehåller en förteckning över bedrägeriupplägg och därmed sammanhängande bedrägeriindikatorer som kan vara relevanta i samband med strukturåtgärderna när man vill öka medvetenheten i medlemsstaterna om bedrägerier, så att de kan stärka sina förvaltnings- och kontrollsystem och på så sätt förebygga och upptäcka bedrägerier mer effektivt.

Publications