Arbetsdokument 4: Vägledning om metoderna för kostnads–nyttoanalyser

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/01/2006

Målet med detta dokument är att ange en rad praktiska regler som skall leda till mer enhetlighet och stringens i kommande kostnads–nyttoanalyser för ansökningar till ERUF och Sammanhållningsfonden och därigenom till ett bättre underbyggt beslutsfattande.

Det är avsett för förvaltningsmyndigheter som beställer kostnads–nyttoanalyser eller utför dem internt. Det är dock inte avsett som en handbok för hur kostnads–nyttoanalyser skall genomföras.

 

Publications