Insyn I EU-Politiken: Regionalpolitiken - För ökad konkurrenskraft, högre tillväxt och fler jobb i EU:s städer och regioner

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/09/2014

EU:s regionalpolitik utgör den största enskilda delen av EU:s budget för 2014–2020 (351,8 miljarder euro av totalt 1 082 miljarder euro) och är därmed EU:s främsta investeringsgren.

Resurserna används till att finansiera strategisk infrastruktur för transport och kommunikation, främja övergången till en mer miljövänlig ekonomi, stödja små och medelstora företag så att de kan bli mer innovativa och konkurrenskraftiga samt skapa och bevara nya arbetstillfällen. Pengarna går också till att förstärka och modernisera utbildningssystemen och skapa ett samhälle där fler kan vara delaktiga.

Regionalpolitiken fungerar därför som en katalysator för ytterligare offentlig och privat finansiering – dels genom att EU‑länderna är skyldiga att samfinansiera projekt via sina nationella budgetar, dels genom att investerarnas förtroende ökar. Om man räknar med de nationella bidragen plus de finansiella instrumentens hävstångseffekt blir det totala värdet av EU‑investeringarna för 2014–2020 sannolikt över 500 miljarder euro.

Publications