Forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3)

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Europa 2020 är EU:s strategi för tillväxt under det kommande decenniet. I en föränderlig värld vill vi att EU ska bli en smart, hållbar och inkluderande ekonomi. Dessa tre ömsesidigt stärkande prioriteringar bör hjälpa EU och medlemsstaterna att nå höga nivåer av sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning.

Rent konkret har unionen ställt upp fem mål – om sysselsättning, innovation, utbildning, social inkludering och klimat/energi – som ska ha uppnåtts senast 2020. Varje medlemsstat har antagit egna nationella mål på samtliga dessa områden. Konkreta åtgärder på EU-nivå och nationell nivå förstärker strategin.

Nationella och regionala myndigheter i Europa ska utforma smarta specialiseringsstrategier som gäller upptäckt av entreprenörer, så att europeiska struktur- och investeringsfonder kan användas effektivare med synergieffekter mellan olika program på EU-nivå, nationell och regional nivå, samt så att offentliga och privata investeringar kan utökas.

More information :

Forskning och innovation

Publications