En ny sammanhållningspolitik för jobb och tillväxt i Europa

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Sammanhållningspolitiken är den viktigaste pelaren för investeringar i EU:s budget.

Via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF) ger EU stöd till nya innovativa företag, stöttar små och medelstora företag, skapar hållbara arbetstillfällen, förbättrar färdigheter, bekämpar fattigdom, främjar social inkludering, förser avlägset belägna regioner med bredband, vidtar åtgärder mot kunskapsflykt, förbättrar miljön, främjar energieffektivitet och bruket av förnybara energikällor, bygger viktiga transportlänkar samt effektiviserar den offentliga förvaltningen.

Tillsammans står dessa fonder för över en tredjedel av EU:s totala budget. Alla EU-regioner får ta del av samhörighetspolitiken, men investeringarna i de fattigare regionerna är större.

Publications