Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar: Forskning och innovation

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/12/2013

Varför investera i forskning och innovation?

  • Ett par decenniers makroekonomisk forskning har visat att innovation står för upp till 80 % av den ekonomiska tillväxten i industriländerna.
  • Europa måste förnya sig för att kunna utnyttja forskningsresultat och omvandla dem till säljbara produkter och processer som driver på den ekonomiska tillväxten.
  • Europa har hamnat efter sina största globala konkurrenter. Forsknings- och utvecklingsinsatserna var bara dryga två procent av Europas BNP 2011. Denna siffra är betydligt lägre än i USA, Japan och Sydkorea, och Kinas investering i F&U ökar snabbt.

Publications