Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar: Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Varför bör EU investera i SMF?

  • 99 % av företagen i EU (ungefär 20 miljoner) är SMF, dvs. har färre än 250 anställda. Dessa företag är oerhört viktiga för den ekonomiska tillväxten, innovationen, sysselsättningen och den sociala integrationen. De är den europeiska ekonomins ryggrad.
  • Europas SMF är nyckeln till regionens återhämtning eftersom de skapar två tredjedelar av alla nya jobb inom den privata sektorn och har dubbelt så hög anställningstillväxt som storföretagen.
  • SMF behöver hjälp att skaffa kapital och locka till sig kunniga medarbetare, och de är mer sårbara för ekonomiska förändringar.
  • Om de små och medelstora företagen ska kunna förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden, måste de bli mer produktiva och förbättra kvaliteten på och det unika med sina produkter, tjänster och marknadsföring.

Publications