Att arbeta för regionerna - EU:s regionalpolitik 2007-2013

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/07/2008

Högre tillväxt och fl er arbetstillfällen för alla regioner och städer i europeiska
unionen – detta är kärnan i sammanhållningspolitiken och dess instrument under åren 2007–2013.
Den största investering genom sammanhållningsinstrumenten som någonsin har gjorts av EU kommer att uppgå till 347,4 miljarder euro under en sjuårsperiod, och den kommer att stödja regional tillväxt och stimulera skapandet av arbetstillfällen.

Publications