Regionernas och städernas bidrag till tillväxt och sysselsättning: En översikt av förordningarna för sammanhållnings- och regionalpolitiken under åren 2007−2013

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/07/2006

Ytterligare tillväxt och fl er arbetstillfällen för alla regioner och städer i Europeiska unionen – detta budskap är kärnan i sammanhållningspolitiken och dess instrument mellan 2007 och 2013. Under denna period kommer den största investering som någonsin gjorts av EU genom sammanhållningsinstrumenten att vara värd 308 miljarder euro (i 2004 års priser) till stöd för regionala tillväxtstrategier och skapande av nya arbetstillfällen.

Publications