EU:s solidaritetsfond

Ytterligare verktyg

 

EU:s solidaritetsfond inrättades för att snabbt kunna ge stöd vid större naturkatastrofer och hjälpa katastrofdrabbade områden i Europa. Fonden kom till efter de svåra översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002 och har sedan dess hjälpt till vid 80 katastrofer i 24 olika länder. Det har handlat om översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka. Fonden har hittills bidragit med mer än 5 miljarder euro. Lista över insatser PDF en

Kommissionen måste få ansökan inom 12 veckor efter dagen för den första skadan orsakad av katastrofen.

Det är bäst att direkt kontakta den ansvariga enheten på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (enhet D1), som kan ge råd som påskyndar handläggningen.

Den här sidan uppdateras regelbundet. Vänligen ladda ner ansökningsblankettens senaste version.

 • Ansökningsblankett ( 16-11-2017) Word en
 • Riktlinjer ( 16-11-2017)Word en
 • Tröskelvärden för större katastrofer PDF en
 • Tröskelvärden för större katastrofer PDF en
 • Hur man beräknar tröskelvärdet för katastrofer som berör flera regioner (baserat på regionernas vägda genomsnittliga BNP) xls en
 • Hur mycket pengar kan man få? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Kommissionen behandlar ansökan och om ansökan accepteras föreslås ett lämpligt stödbelopp till Europaparlamentet och rådet, som måste godkänna beloppet innan det kan betalas ut. När anslagsmedlen blir tillgängliga i EU:s budget tar kommissionen ett beslut om att ge stöd till berörd stat. Sedan betalas stödet ut direkt i en enda utbetalning. När stödet betalats ut ansvarar berörd stat för implementeringen, inklusive val av åtgärder och revision och kontroll av dessa. Akuta åtgärder kan finansieras retroaktivt redan från katastrofens första dag.

Det bör noteras att EU:s solidaritetsfond inte är ett instrument för snabbt stöd för att hantera följderna av en naturkatastrof. Ekonomiskt stöd kan endast beviljas till det ansökande landet efter ett ansöknings- och budgetförfarande som kan dröja flera månader.

Europeiska kommissionen
GD regional- och stadspolitik
Enhet E1/EUSF
1049 Bryssel
Belgien
Johannes Wachter
Tel: +32 2 296 65 15
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 36 09

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations

 1. in the event of a 'major disaster': total direct damage exceeding € 3 billion at 2011 prices or 0.6% of the GNI of the affected State, whichever is the lower.
 2. in the event for smaller, so-called ‘regional disasters': total direct damage exceeding 1.5% of regional GDP (at NUTS2 level). For outermost regions the threshold of 1% of regional GDP is applied.
 3. in the event that an eligible State is affected by the same major disaster as an eligible neighbouring State.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • restoring the working order of infrastructure and plant in the fields of energy, water and waste water, telecommunications, transport, health and education;
 • providing temporary accommodation and funding rescue services to meet the needs of the population concerned;
 • securing preventive infrastructure and measures of protection of cultural heritage;
 • cleaning up disaster-stricken areas, including natural zones, in line with, where appropriate, eco-system based approaches, as well as immediate restoration of affected natural zones to avoid immediate effects from soil erosion.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Example

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Factsheet

Reports

Panorama

Press releases