Europeiska socialfonden

ESF investerar i människor, med fokus på förbättrade möjligheter till anställning och utbildning inom Europeiska unionen. Den har också som mål att förbättra situationen för de människor som är mest utsatta för fattigdom.

Stödet omfattar alla EU-regioner. Över 80 miljarder euro har öronmärkts för satsningar på humankapital i EU-länderna mellan 2014 och 2020, och minst 3,2 miljarder euro ska gå till initiativet för ungas sysselsättning.

Under perioden 2014-2020 ska ESF fokusera på fyra av sammanhållningspolitikens tematiska mål:

  • främja sysselsättning och stöda arbetskraftens rörlighet,
  • främja social integration och bekämpa fattigdom,
  • investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande, samt
  • förbättra den institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig förvaltning.

Dessutom avsätts 20 % av ESF-investeringarna till verksamheter för förbättrad social integration och bekämpning av fattigdom. Detta går under begreppet tematisk koncentration.

Mer information hittar du i förordningen om ESF och på ESF:s webbplats.

Arbetslöshetsförmåner: En expert som hjälper en kvinna att ansöka om sociala förmåner på nätet
Arbetslöshetsförmåner: En expert som hjälper en kvinna att ansöka om sociala förmåner på nätet