Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden. Detta går under begreppet "tematisk koncentration":

  • Innovation och forskning.
  • Digital agenda.
  • Stöd för små och medelstora företag.
  • En ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Eruf:s resurser som tilldelas dessa prioriteter beror på regionskategorin.

  • I mer utvecklade regioner måste minst 80 % av fonderna fokusera på minst två av dessa prioriteter.
  • I övergångsregioner motsvarar detta fokus 60 % av fonderna.
  • Detta motsvarar 50 % i mindre utvecklade regioner.

Vidare måste vissa Eruf-resurser specifikt kanaliseras mot gröna ekonomiprojekt:

  • Mer utvecklade regioner: 20%
  • Övergångsregioner: 15 %, och
  • Mindre utvecklade regioner: 12%.

Europeiskt territoriellt samarbete


Under de europeiska territoriella samarbetsprogrammen kommer minst 80 % av fonderna att koncentreras till de fyra prioritetsområden som anges ovan.

Speciella områdesspecifika egenskaper

Eruf tar även speciell hänsyn till särskilda områdesspecifika egenskaper. Syftet med Eruf är att minska ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i tätbefolkade områden, med särskilt fokus på hållbar stadsutveckling. Minst 5 % av Eruf:s resurser avsätts för detta område genom "integrerade åtgärder" som hanteras av städer.

Områden som har en naturlig nackdel från en geografisk synpunkt (avlägsna, bergiga eller glest befolkade områden) får särskilt gynnsam hantering. Slutligen gynnas även de yttersta randområdena av specifikt stöd från Eruf med hänsyn till möjliga ofördelaktigheter p.g.a. dessas avlägsna placering.