Tillgänglig budget 2014-2020

Ytterligare verktyg

 

Stödet till regionalpolitiken och sammanhållningspolitiken under perioden 2014-2020 uppgår till 351,8 miljarder euro.
Detaljerade uppgifter och diagram finns på sidan med data om sammanhållningspolitiken.

Anslagsfördelningarna 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)