Program

Här nedan kan du hitta sammanfattningar av de operativa program som antagits av Europeiska kommissionen i början av en programperiod. Programmen bereds av respektive medlemsstat och/eller region och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden.
Ytterligare sökkriterier finns för följande initiativ:

Ytterligare verktyg