Nationellt regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Det nationella ERDF-programmet kompletterar de regionala programmen. Det främjar regionsöverskridande samarbete och stimulerar utvecklingen av styrning på flera nivåer över regionerna. Programmet tillgängliggör en uppsättning ekonomiska verktyg för att öka investeringarna för låga koldioxidutsläpp, små och medelstora företag, samt forskning och innovation, inklusive stöd till upprättandet av European Spallation Source, ett stort forskningsprojekt för europeisk betydelse inom området för neutronvetenskap.

Finansieringsprioriteringar

  • Förbättra företagstillgängligheten för finansiering inom sektorer med låg koldioxidproduktion och förbättra energieffektiviteten inom små och medelstora företag
  • Öka tillgängligheten för små och medelstora företag genom finansiella instrument:
  • Stödja upprättandet av European Spallation Source och verka för samarbete inom forskning och innovation över svenska regioner

Förväntade effekter

  • 1 720 företag mottar stöd
  • 150 vetenskapsmän arbetar med ESS i Sverige
  • 70 företag som samarbetar med forskningsinstitut
  • Ökade investeringsvolymer inom riskkapital, speciellt inom områdena för energi- och miljöteknik

Regions

  • Sweden

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 188,820,044.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 320,170,739.00 €

Total EU contribution: 188,820,044.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16RFOP009