Övre Norrland

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet arbetar fram investeringar som stöder små och medelstora företag och verkar för ökad kapacitet inom forskning, innovation och effektiva lösningar för låg koldioxidproduktion. Riktade investeringar med både digital och fysisk åtkomst tar hand om en rad utmaningar som är typiska för de nordiska, glest befolkade områdena.

Finansieringsprioriteringar

 • Utöka start av och tillväxt inom små och medelstora företag
 • Öka anslagen för forskning och innovation, inklusive sektorsöverskridande samarbete
 • Åtgärda flaskhalsar inom transportnätverket, i kombination med att främja multimodalitet och miljöanpassade transportalternativ
 • Öka energieffektiviteten och användandet av förnybar energi inom både den offentliga sektorn och den privata
 • Implementera höghastighetsbredband som en viktig förutsättning för tillgänglighet och konkurrenskraft i regionen

Förväntade effekter

 • Nära 3 000 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån ökar med 2 000 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • 200 företag som samarbetar med forskningsinstitut
 • 62 % av företagen som är kopplade till bredband med mycket hög hastighet (från 54 % och uppåt år 2012)
 • Ökad tillgänglighet inom transportområdet med minskade CO2-utsläpp

Regions

 • Sweden
  • Övre Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 210,823,314.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 421,646,628.00 €

Total EU contribution: 210,823,314.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16RFOP008