Mellersta Norrland

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet bygger på de många befintliga styrkorna för regionen, genom att fokusera på entreprenöriell potential, samt innovation och produkt- och tjänsteutveckling inom små och medelstora företag, inklusive smarta lösningar för låg koldioxidproduktion. Programmet riktar sig specifikt mot en rad utmaningar som är typiska för de nordiska, glest befolkade områdena genom fokuserade investeringar inom digital och fysisk tillgänglighet.

Finansieringsprioriteringar

 • Stötta produkt- och tjänsteutveckling inom små och medelstora företag och stimulera lönsamhet och internationalisering av små och medelstora företag
 • Främja forskning och utveckling inom företagen
 • Implementera höghastighetsbredband som en viktig förutsättning för tillgänglighet och konkurrenskraft i regionen
 • Introducera lösningar för låg koldioxidnivå för offentliga och privata sektorer
 • Åtgärda flaskhalsar inom transportnätverket, i kombination med att främja multimodalitet och miljöanpassade transportalternativ

Förväntade effekter

 • Nära 3 000 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån har ökat med nästan 1 800 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • 120 företag som samarbetar med forskningsinstitut
 • Åtkomst till bredband med mycket hög hastighet för 65 % av företagen (uppåtgående från 35 % år 2012)
 • Förbättrad regional mobilitet och minskade CO2-utsläpp inom transport

Regions

 • Sweden
  • Mellersta Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 153,149,629.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 306,299,258.00 €

Total EU contribution: 153,149,629.00 €

CCI number: 2014SE16RFOP007