Norra Mellansverige

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet ska verka för hållbar tillväxt genom en samlad uppsättning insatser vilka – i sina respektive regionala sammanhang – i synnerhet ska främja entreprenörskap, små och medelstora företag samt innovation, digital tillgänglighet och lösningar med låga koldioxidutsläpp.

Finansieringsprioriteringar

 • Främja entreprenörskap samt sysselsättning, tillväxt och mervärde i små och medelstora företag
 • Utveckla regionens innovationssystem
 • Implementera höghastighetsbredband som en viktig förutsättning för tillgänglighet och konkurrenskraft i regionen
 • Minska koldioxidutsläppen och främja användandet av förnybar energi i små och medelstora företag samt stimulera till forskning och innovation inom koldioxidsnål teknik

Förväntade effekter

 • Stöd till 4 118 företag
 • Ökning av sysselsättningen med 1 795 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • 250 företag som samarbetar med forskningsinstitut
 • 90 % av företagen har tillgång till bredbandsuppkoppling med mycket hög hastighet
 • Ökad nettoomsättning i små och medelstora företag i allmänhet, samt i små och medelstora företag i sektorn för koldioxidsnål teknik i synnerhet

 

Regions

 • Sweden
  • Norra Mellansverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 144,955,259.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 289,910,518.00 €

Total EU contribution: 144,955,259.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16RFOP006