Stockholm

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet syftar till att främja samarbete, innovation och tillväxt i små och medelstora företag. Investeringarna görs som integrerade insatser för hållbar stadsutveckling och svarar upp mot de särskilda behov och den potential som finns i huvudstadsregionen Stockholm.

Finansieringsprioriteringar

 • Skapafler växande, innovativa företag genom utökat samarbete inom forskning och innovation
 • Bidra till tillväxt och ökad sysselsättning i små och medelstora företag, i syfte att stödja de små och medelstora företagens förmåga att slå sig in på nya marknader
 • Stärka forsknings- och innovationssektorns förutsättningar att utveckla och genomföra lösningar med låga koldioxidutsläpp

Förväntade effekter

 • 41 % av företagen samarbetar i sina innovationsaktiviteter
 • 1 500 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån har ökat med 1 000 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • Ökad nettoomsättning i små och medelstora företag i allmänhet, samt i små och medelstora företag i sektorn för koldioxidsnål teknik i synnerhet

Regions

 • Sweden
  • Stockholm

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 36,485,339.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy

Financial information

Total OP budget: 72,970,678.00 €

Total EU contribution: 36,485,339.00 €

CCI number: 2014SE16RFOP005