Östra Mellansverige

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet fokuserar på att öka innovation, tillväxt, mervärde och sysselsättning i små och medelstora företag, samt minska koldioxidavtrycket för både privata och offentliga sektorer.

Finansieringsprioriteringar

 • Öka kapaciteten och aktiviteterna för innovation i små och medelstora företag, inklusive stöd till kommersialisering av innovationer
 • Öka tillväxten, mervärdet och sysselsättningen i små och medelstora företag och hjälp dem att nå ut till de internationella marknaderna
 • Minska koldioxidavtrycket för företag, offentlig infrastruktur och byggsektorn

Förväntade effekter

 • 59 % av företagen bedriver innovationsaktiviteter och 46 % av dem samarbetar inom sina respektive innovationsaktiviteter
 • Nära 1 700 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån ökar med 2000 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • Minskad slutlig energiförbrukning per mervärde i små och medelstora industriföretag (från 95,1 MWh/MSEK år 2011 till 85,6 MWh/MSEK år 2023)
 • Minskade koldioxidutsläpp, speciellt inom transportområdet

Regions

 • Sweden
  • Östra Mellansverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 69,026,314.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy

Financial information

Total OP budget: 138,052,628.00 €

Total EU contribution: 69,026,314.00 €

CCI number: 2014SE16RFOP004