Västsverige

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet är fokuserat på att stärka konkurrensen för små och medelstora företag, vilket bidrar till en lägre koldioxidförbrukning och främjar hållbar stadsutveckling.

Finansieringsprioriteringar

 • Öka innovation, tillväxt och konkurrenskraft inom små och medelstora företag, med speciell koncentration på entreprenörskap och samarbete mellan företag
 • Stöd till innovationer för en koldioxidsnål ekonomi
 • Integrerad, hållbar stadsutveckling som riktar sig mot specifika behov och möjligheter i Göteborg

Förväntade effekter

 • 58 % av de små och medelstora företagen bedriver innovationsaktiviteter och 45 % av företagen samarbetar inom sina respektive innovationsaktiviteter
 • 1 300 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån ökar med 1900 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • Ökad nettoomsättning i små och medelstora företag i allmänhet, samt i små och medelstora företag i sektorn för koldioxidsnål teknik i synnerhet

Regions

 • Sweden
  • Västsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 55,221,051.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 136,932,281.00 €

Total EU contribution: 55,221,051.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16RFOP003