Småland och Öarna

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet syftar till att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi genom att öka investeringarna för tillväxt och sysselsättning i regionen med speciell koncentration på små och medelstora företag, samarbete inom forskning och företagsverksamhet och koldioxidsnål ekonomi.

Finansieringsprioriteringar

 • Stödja små och medelstora företag, främst genom att ge åtkomst till kapital för affärsutveckling genom finansiella instrument, och göra företag kapabla att verka på internationella marknader
 • Utveckla regionala strukturer för samarbete företag emellan, samt samarbete mellan företag och inom forskning för att öka innovationskapaciteten
 • Utveckla en offentlig infrastruktur som stöder energieffektiv transport med låga koldioxidutsläpp
 • Stödja smart föreberedelse av bredbandsutveckling i hög hastighet och utveckla digitala tjänster

Förväntade effekter

 • 765 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån ökar med 500 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • Ökad total sysselsättning i små och medelstora företag, från 72 400 (2011) till 74 000 år 2023
 • Minskning av CO2-utsläppen från transport (förutom internationell flyg- och båttransport) med närmare 100 000 ton per år före 2023
 • Samtliga av de 34 kommunala bredbandsstrategierna har förberetts och godkänts

Regions

 • Sweden
  • Småland med öarna

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 65,081,953.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy

Financial information

Total OP budget: 130,163,906.00 €

Total EU contribution: 65,081,953.00 €

CCI number: 2014SE16RFOP002