Skåne-Blekinge

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Öka investeringarna för ökad tillväxt och sysselsättning i regionen med speciell koncentration på små och medelstora företag, innovation och koldioxidsnål ekonomi.

Finansieringsprioriteringar

 • Utveckla de regionala strukturerna för innovation och stärk innovationskapaciteten
 • Stötta entreprenörskap och verksamhet med tillväxtpotential
 • Öka kunskaperna kring hur regionens koldioxidutsläpp ska minska
 • Förstärk kunskaperna och kapaciteten att distribuera bredband
 • Integrerad, hållbar stadsutveckling som riktar sig mot specifika utmaningar och möjligheter i Malmö

Förväntade effekter

 • 60 % av de små och medelstora företagen bedriver innovationsaktiviteter och 50 % av dem samarbetar inom sina respektive innovationsaktiviteter
 • 5 600 företag mottar stöd
 • Sysselsättningsnivån ökar med 1 600 heltidsekvivalenter i de stödmottagande företagen
 • 10 % minskning av energiförbrukningen i företag och organisationer som deltar i projekten
 • Samtliga av de 38 kommunala bredbandsstrategierna har förberetts och godkänts
 • Ökad sysselsättning i små och medelstora företag i Malmö från 28 383 (2011) till 35 746 år 2023

Regions

 • Sweden
  • Sydsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,151,503.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 120,303,006.00 €

Total EU contribution: 60,151,503.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16RFOP001