Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet är inriktat på att stärka företagandet inom lokala utvecklingsområden samt på att öka sysselsättningen inom små och medelstora företag.

Finansieringsprioriteringar

  • Stöda lokala möjligheter och lokal utvecklingspotential genom samarbete
  • Öka antalet nya företag
  •  Utveckla befintliga företag för att öka sysselsättningsgraden

Förväntade effekter

  • 600 företag som ägnar sig åt lokal utveckling i hela landet
  • 200 projekt i stadsområden mer fler än 5 000 invånare
  • 150 projekt inriktade på att stärka banden mellan stads- och landsbygdsområden eller mellan stadsområden och mellanliggande områden

Program text

Regional- och socialfondsprogram för lokalt ledd utveckling

Regions

  • Sweden

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 8,485,112.00 €
  • European Social Fund (ESF): 8,046,916.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 27,553,381.00 €

Total EU contribution: 16,532,028.00 €

View the data

CCI number: 2014SE16M2OP001