Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet är inriktat på att stärka företagandet inom lokala utvecklingsområden samt på att öka sysselsättningen inom små och medelstora företag.

Finansieringsprioriteringar

 • Stöda lokala möjligheter och lokal utvecklingspotential genom samarbete
 • Öka antalet nya företag
 •  Utveckla befintliga företag för att öka sysselsättningsgraden

Förväntade effekter

 • 600 företag som ägnar sig åt lokal utveckling i hela landet
 • 200 projekt i stadsområden mer fler än 5 000 invånare
 • 150 projekt inriktade på att stärka banden mellan stads- och landsbygdsområden eller mellan stadsområden och mellanliggande områden

Program text

Regional- och socialfondsprogram för lokalt ledd utveckling

Regions

 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 8,504,984.00 €
 • European Social Fund (ESF): 8,343,266.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 33,696,500.00 €

Total EU contribution: 16,848,250.00 €

CCI number: 2014SE16M2OP001