INTERACT

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet syftar till att göra sammanhållningspolitiken mer effektiv genom att främja utbyte av erfarenheter, överföring av bästa praxis och spridning av innovativa arbetssätt bland territoriella samarbetsprogram och samarbetspartner.

Finansieringsprioriteringar

Programmet har två prioriteringar:

 • tillhandahållande av tjänster
 • tekniskt stöd

Förväntade effekter

Detta program är mycket specifikt såtillvida att det endast kan påverka andra samarbetsprogram och samarbetsåtgärder så att dessa kan implementeras på ett mer effektivt sätt:

 • bättre kapacitet för förvaltning och kontroll för över 84 % av programmen inom det europeiska territoriella samarbetet (ETC)
 • bättre kapacitet för analys och kommunikation av programresultaten för över 80 % av ETC-programmen
 • bättre kapacitet för att förvalta samarbeten för implementering av nya innovativa arbetssätt (europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTC), revolverande fonder, makroregionala strategier o.s.v.) för över 84 % av ETC-programmen.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002