(Interreg V-A) PL-DK-DE-LT-SE - Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (SOUTH BALTIC)

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudmål

Syftet med samarbetsprogrammet är att bemöta några av de viktiga gränsöverskridande utmaningar som är förenade med genomförandet av Europa 2020 i de deltagande medlemsstaternas kustregioner.

Programmet är starkt inriktat på miljöåtgärder, däribland investeringar i miljövänlig teknik för att minska utsläppen av föroreningar i Östersjön. Programmet kommer också att stödja natur- och kulturarv för att vidareutveckla hållbar turism i regionen. Samarbetsprogrammet kommer att stödja dels SMF med avseende på internationalisering och överföring av innovation och dels arbetskraftens gränsöverskridande rörlighet. Det kommer också att bidra till att effektivisera transporttjänsterna i södra Östersjöområdet och göra dessa mer miljövänliga. Åtgärderna på dessa huvudområden kommer att kompletteras med insatser för att utveckla lokala aktörers samarbetsförmåga genom deltagande i gränsöverskridande nätverk.

Inom ramen för programmet kommer man att utarbeta och genomföra gemensamma lösningar på gemensamma problem. Investeringarna i infrastruktur kommer att vara småskaliga och i många fall av pilotkaraktär.

Programmet kommer också att bidra väsentligt till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöområdet.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha fem huvudprioriteringar:

 • Att stärka förmågan till internationell aktivitet och innovation i södra Östersjöns blå och gröna ekonomi.
 • Att utnyttja södra Östersjöområdets miljömässiga och kulturella potential till blå och grön tillväxt.
 • Att förbättra gränsöverskridande förbindelser till förmån för ett fungerande blått och grönt transportområde.
 • Att öka kapaciteten i form av mänskliga resurser för områdets blå och gröna ekonomi.
 • Att förbättra samarbetsförmågan bland lokala aktörer i södra Östersjöområdet genom deltagande i gränsöverskridande nätverk.

Förväntade effekter

 • Ökad närvaro av SMF i den blå och den gröna sektorn från södra Östersjöområdet på internationella marknader och ökad innovationsförmåga bland SMF i den blå och den gröna sektorn.
 • Ökad användning av grön teknik, minskade utsläpp av föroreningar i Östersjön, mer utvecklade och attraktiva mål för hållbar turism och fler besökare till regionen.
 • Förbättrade och mer miljömässigt hållbara tjänster för passagerar- och intermodal godstransport i södra Östersjöområdet.
 • Bättre förberedd arbetskraft på arbetsplatser i företag inom den blå och den gröna sektorn.
 • Ökat engagemang från lokalsamhällets aktörer i gränsöverskridande samarbetsnätverk.

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
 • Germany
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
 • Lithuania
 • Poland
  • Zachodniopomorskie
  • Warmińsko-Mazurskie
  • Pomorskie
 • Sweden
  • Småland med öarna
  • Sydsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 82,978,784.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 100,614,276.00 €

Total EU contribution: 82,978,784.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB013