Baltic Sea

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmets allmänna syfte är att stärka integrerad territoriell utveckling och integrerat territoriellt samarbete för att göra Östersjöregionen mer innovativ, mer åtkomlig och hållbar. Programmet främjar mellanstatligt samarbete och integration genom projekt som är inriktade på gemensamma problem och möjligheter i regionen. Programmet bidrar även till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Programmet är avsett att ta itu med frågor som de enskilda länderna inte kan hantera på egen hand. Två problem som kräver gemensamma insatser från partner från flera länder i Östersjöregionen är att förbättra vattenkvaliteten och att öka sjösäkerheten.

Programmet investerar i den institutionella kapaciteten hos myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, forsknings- och utbildningsinstitutioner, sektoriella organ och sammanslutningar samt icke-statliga organisationer och företag. Med ökad institutionell kapacitet menas

 • förbättrade institutionaliserade kunskaper och kompetenser
 • förbättrade förvaltningsstrukturer och förbättrad organisatorisk uppbyggnad
 • mer effektivt bruk av mänskliga och tekniska resurser
 • bättre förmåga att locka nya finansiella resurser
 • ökad förmåga att arbeta i gränsöverskridande miljö.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha följande fyra huvudprioriteringar:

 1. Kapacitet till innovation
 2. Effektiv hantering av naturresurser
 3. Hållbar transport
 4. Makroregionalt samarbete

Några av de förväntade resultaten

 • Ökad förmåga till mer innovation, effektiv hantering av naturresurser och mer hållbara transporter hos den offentliga förvaltningen, forsknings- och utbildningsinstitutioner, sektoriella organ och sammanslutningar samt icke-statliga organisationer och företag.
 • 230 företag som samarbetar med forskningsinstitut
 • 10 nyutvecklade marknadsprodukter och -tjänster
 • 8 miljoner euro i privata investeringar som går till forskning och utveckling
 • 45 miljoner euro i investeringar som planeras transnationellt

Förvaltningsmyndighet

Programmet hanteras av Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) i Kiel i Tyskland. Ledningen för förvaltningsmyndigheten/det gemensamma sekretariatet finns i Rostock i Tyskland.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001