ESPON

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Syftet med samarbetsprogrammet ESPON 2020 är att stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik samt övriga politikområden och program under de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Programmet ska också främja nationella och regionala strategier för territoriell utveckling via produktion, spridning och främjande av territoriell dokumentation som omfattar hela det geografiska territoriet för de 28 EU-medlemsstaterna och de fyra partnerstaterna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Finansieringsprioriteringar

ESPON fokuserar på det elfte tematiska målet om att ”förbättra den institutionella kapaciteten”. Dock har samtliga elva tematiska mål en territoriell dimension eller effekt och de betraktas alla som relevanta för stöd i förbindelse med europeisk territoriell dokumentation som produceras, genereras och sprids via ESPON 2020.

Förväntade effekter

 • Ökad produktion av territoriell dokumentation genom tillämpad forskning och analys.
 • Bättre kunskapsöverföring och användande av analytiskt användarstöd.
 • Bättre territoriell observation och verktyg för territoriella analyser.
 • Större räckvidd och bättre utnyttjande av territoriell dokumentation.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004