Program

Här nedan kan du hitta sammanfattningar av de operativa program som antagits av Europeiska kommissionen i början av en programperiod. Programmen bereds av respektive medlemsstat och/eller region och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden.
Ytterligare sökkriterier finns för följande initiativ:

Ytterligare verktyg

 

Nationella program

Österrike

Bulgarien

Belgien

Tjeckien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Polen

Portugal

Kroatien

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete