Stödmottagare till EU:s sammanhållningspolitik

EU har ett ansvar för att vara öppen om hur offentliga medel används. Kartan nedan innehåller länkar till listor över mottagare av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. De webbplatser som länkarna leder till sköts av respektive medlemsstat som, enligt reglerna för införandet av fonderna under perioden 2014-2020 (EU nr 1303/2013), måste publicera stödmottagarens namn, aktivitet och det belopp av offentliga medel som har tilldelats.

Ytterligare verktyg

 

Stödmottagare 2014-2020

Stödmottagare

x