OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 

Euroopan yhtenäisyys, kansojen solidaarisuus, alueiden monimuotoisuus

Toinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus

Preparatory studies for the second cohesion report

SISÄLTÖ

ESIPUHE (13 KB)

JOHDANTO (8 KB)

YHTEENVETO (52 KB)

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET (60 KB)

10 KYSYMYSTÄ KOHEESIOPOLITIIKAN TULEVAISUUDESTA KÄYTÄVÄN KESKUSTELUN POHJAKSI (6 KB)

I OSA - NYKYTILANNE JA KEHITYSSUUNTAUKSET

II OSA - YHTEISÖN POLITIIKKOJEN VAIKUTUS TALOUDELLISEEN JA SOSIAALISEEN KOHEESIOON
(548 KB)

 • 2.1 TALOUS- JA RAHAUNIONI (EMU)
 • 2.2 SISÄMARKKINAT
 • 2.3 KILPAILUPOLITIIKKA
 • 2.4 YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA: HINTA- JA MARKKINAPOLITIIKKAA
 • 2.5 TYÖLLISYYS, INHIMILLISTEN VOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA KOHEESIO
 • 2.6 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
 • 2.7 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPOLITIIKKA
 • 2.8 LIIKENNEPOLITIIKKA
 • 2.9 ENERGIAPOLITIIKKA
 • 2.10 YRITYSPOLITIIKKA
 • 2.11 YHTEINEN KALASTUSPOLITIIKKA

III OSA - TALOUDELLISEN JA SOSIAALISEN KOHEESIOPOLITIIKAN TULOKSET

TURKIN ALUEELLISET PIIRTEET (17 KB)

TAULUKKOLUOTTELO, KAAVIOT, KARTAT

top


 

Last modified on