Notă legală importantă
 
  Comisia Europeană > Politica regională


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glosar | Căutare | Contact | Liste de adrese de email  
 
 

Un nou parteneriat pentru coeziune
Convergenţă competitivitate cooperare

Al treilea raport de coeziune economică şi socială
Un nou parteneriat pentru coeziune
Cuvânt de deschidere- Michel Barnier

Michel Barnier

Scopul acestui raport, rezultat al activităţii întreprinse pe parcursul ultimilor trei ani, este să precizeze viziunea Comisiei Europene asupra viitoarei politici europene de a reduce diferenţele şi de a promova o mai mare coeziune economică, socială şi teritorială.

Această pregatire nu a reprezentat numai un exerciţiu tehnic. Dimpotrivă, a antrenat consfătuiri îndelungate la nivel European, naţional, regional şi local, în încercarea de a garanta că noua viziune va răspunde nevoilor şi aşteptărilor legitime ale cetăţenilor Europei.

Pe parcursul consfătuirilor, mi s-au pus întrebări amănunţite în legătură cu impactul – “valoarea adăugată”- al intervenţiilor Uniunii Europene în acest domeniu. De pildă, a reuşit politica de coeziune să reducă inegalităţile economice, sociale şi teritoriale în ceea ce priveşte modul de viaţă şi crearea de posibilităţi?

Raportul furnizează raspunsuri in detaliu la astfel de întrebări importante. Este o confirmare a faptului că, în Europa, valoarea adăugată este semnificativă pe mai multe planuri: reducerea rapidă a decalajelor dintre bogaţi şi săraci; crearea mai multor posibilităţi, adesea în domenii novatoare; găsirea unor punţi de legatură între regiuni, companii şi intreprinzatorii de pe continent.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Un nou parteneriat pentru coeziune: Convergenţă competitivitate cooperare - Al treilea raport de coeziune economică şi socială
Tablă de materii (pdf 223Kb)
 • Partea 3 — Impactul politicilor comunitare: competitivitate, ocupare şi coeziune(pdf 870Kb)
  • Introducere
  • Contribuţia politicilor comunitare la coeziune în lumina strategiei de la Lisabona şi Gothenburg
  • Reformarea politicilor comunitare: PAC şi politica pescuitului
  • Complementaritatea între ajutorul de stat şi politica de coeziune
  • Justiţie şi afaceri interne: ameliorarea condiţiilor pentru dezvoltare
  • Perceperea politicilor comunitare la nivel regional
 • Partea 4 — Impactul şi valoarea adăugată a politicilor structurale(pdf 1.66Mb)
  • Introducere
  • Invenţiile structurale în regiunile Obiectiv 1: creştere, convergenţă şi integrare
  • Invenţiile în regiunile Obiectiv 2: restructurarea şi crearea de locuri de muncă
  • Ajutorul pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit
  • Promovarea ocupării, educaţiei şi a formării profesionale prin intermediul FSE
  • Iniţiativele comunitare: promovarea cooperării şi a lucrului în reţea
  • Ameliorarea eficientei metodelor de administrare
  • Extinderea Uniunii şi politica de coeziune: abordarea provocărilor
  • Dezbaterile pe marginea politicii de coeziune viitoare
  • Anexă statistică la Partea 4