BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
 
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists 
 
 

Een nieuw partnerschap voor cohesie
convergentie concurrentievermogen samenwerking

Derde verslag over de economische en sociale cohesie
Een nieuw partnerschap voor cohesie Voorwoord - Michel Barnier

Michel Barnier

In dit verslag, het resultaat van drie jaar werk, zet de Europese Commissie haar visie uiteen met betrekking tot het toekomstige Europese beleid om de ongelijkheid te verminderen en meer economische, sociale en territoriale cohesie te bewerkstelligen.

Dit verslag is niet de weerslag van een zuiver theoretische exercitie. Integendeel, er werd breed overlegd op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau om ervoor te zorgen dat deze nieuwe visie overeenkomt met de behoeften en legitieme verwachtingen van de Europese burger.

Tijdens dit overleg werd mij vele malen gevraagd welke invloed de activiteiten van de Europese Unie op dit gebied hebben, wat hun "toegevoegde waarde" is. Heeft het cohesiebeleid bijvoorbeeld geleid tot kleinere economische, sociale en territoriale verschillen van levensstandaard en kansen?

In dit verslag worden deze belangrijke vragen uitgebreid beantwoord. Het toont aan dat Europa op veel vlakken een wezenlijke toegevoegde waarde heeft, zowel wat betreft de snelle verkleining van de inkomensverschillen tussen arm en rijk, het creeren van vele kansen op vaak innovatieve terreinen en de totstandkoming van netwerken tussen regio's, ondernemingen en mensen in heel Europa.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

Power Point Presentation
de fr en it nl
    Een nieuw partnerschap voor cohesie:
convergentie concurrentievermogen samenwerking -
Derde verslag over de economische en sociale cohesie
Inhoudsopgave (pdf 118Kb)
 • Deel 3 - De invloed van het Communautair beleid: concurrentievermogen, werkgelegenheid en cohesie(pdf 1.12Mb)
  • Inleiding
  • De bijdrage van de Communautaire beleidslijnen tot de cohesie in het kader van de strategie van Lissabon en Göteborg
  • De hervorming van het gemeenschappelijk beleid: het GLB en het visserijbeleid
  • Complementariteit tussen de overheidssteun en het cohesiebeleid
  • Justitie en binnenlandse zaken: het verbeteren van de voorwaarden voor ontwikkeling
  • De perceptie van de Communautaire beleidslijnen op regionaal niveau
 • Deel 4 - Invloed en toegevoegde waarde van het structuurbeleid(pdf 1.56Mb)
  • Inleiding
  • Structurele steunverlening in Doelstelling 1-regio's: groei, convergentie en integratie
  • Steunverlening in Doelstelling 2-regio's: herstructureren en banen creëren
  • Steun voor landbouw, plattelandsontwikkeling en visserijen
  • Werkgelegenheid, onderwijs en opleidingen bevorderen met het ESF
  • Communautaire initiatieven: de bevordering van de samenwerking en netwerken
  • De doeltreffendheid van beheermethodes verbeteren
  • Uitbreiding en cohesiebeleid: uitdagingen in het vooruitzicht
  • Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid
  • Statistische bijlage Deel 4