Svarbus teisinis pranešimas
 
  Europos Komisija > Regioninė politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Žodynas | Paieška | Kontaktai | Išsiuntimo žiniaraštis  
 
 

Nauja partnerystė sanglaudos
Konvergencijos konkurencingumo bendradarbiavimo labui

Trečioji ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą
Nauja partnerystė sanglaudos
Pratarmė- Michel Barnier

Michel Barnier

Šios ataskaitos, pastarųjų trejų metų darbo rezultato, tikslas yra išdėstyti, kokią Europos politikos, siekiant mažinti skirtumus ir skatinti didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ateitį regi Europos Komisija.

Ataskaitai parengti reikėjo ne vien techninio darbo. Rengiant ataskaitą, teko nemažai konsultuotis Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, stengiantis, kad ši naujoji vizija atitiktų Europos pilie ių poreikius ir pagrįstus lūkesčius.

Konsultacijų metu manęs dažnai klausdavo apie Europos Sąjungos kišimosi į šią sritį poveikį, t.y. „pridėtinę vertę“. Pavyzdžiui, ar sanglaudos politikos dėka pavyko sumažinti ekonominės, socialinės ir teritorijų nelygybės poveikį gyvenimo lygiui ir galimybių ratui.

Ataskaitoje pateikiami išsamūs atsakymai į šiuos svarbius klausimus. Joje patvirtinama, kad Europos sukurtoji „pridėtinė vertė“ buvo reikšminga daugeliu aspektų: sparčiai mažinant turtingųjų ir neturtingųjų pajamų skirtumą, sukuriant daugybę naujų galimybių, ypač novatoriškose srityse, ir visame žemyne kuriant tinklus, vienijančius regionus, įmones ir žmones.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Nauja partnerystė sanglaudos: Konvergencijos konkurencingumo bendradarbiavimo labui - Trečioji ataskaita apie ekonominę ir socialinę sanglaudą
Turinys (pdf 120Kb)
 • 2 dalis. Valstybių narių politikos įtaka sanglaudai(pdf 867Kb)
  • Įvadas
  • Valstybės išlaidų įtaka nacionalinei politikai
  • Vyriausybės išlaidos regionų lygyje
  • Mokesčių politika ir regionų BVP
  • Regioninės plėtros politika valstybėse narėse
  • Statistinis priedas prie 2 dalies
 • 3 dalis. Bendrijos politikos įtaka: konkurencingumas, užimtumas ir sanglauda(pdf 1.46Mb)
  • Įvadas
  • Bendrijos politikos įtaka sanglaudai Lisabonos ir Gotenburgo strategijos kontekste
  • Bendros politikos reformavimas: Bendroji žemės ūkio politika ir žuvininkystės politika
  • Valstybės paramos ir sanglaudos politikos suderinamumas
  • Teisingumas ir vidaus reikalai: plėtros sąlygų gerinimas
  • Bendrijos politikos suvokimas regioniniame lygyje
 • 4 dalis. Struktūrinės politikos įtaka ir pridėtinė vertė(pdf 1.64Mb)
  • Įvadas
  • Struktūrinis kišimasis 1 Tikslo regionuose: augimas, konvergencija ir integracija
  • Parama 2 Tikslo regionuose: restruktūrizacija ir darbo vietų kūrimas
  • Parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žvejybai
  • Užimtumo, švietimo ir mokymo skatinimas per ESF
  • Bendrijos iniciatyvos: bendradarbiavimo skatinimas ir tinklų kūrimas
  • Valdymo metodų efektyvumo didinimas
  • Plėtra ir sanglaudos politika: laukiantys uždaviniai
  • Debatai dėl sanglaudos politikos ateities
  • Statistinis priedas prie 4 dalies