Jogi nyilatkozat
 
  Európai Bizottság > Regionális politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Szószedet | Keresés | Kontakt | Levelező listák  
 
 

Új partnerség a kohézió érdekében
konvergencia versenyképesség együttmûködés

Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról
Új partnerség a kohézió érdekében
Elõszó - Michel Barnier

Michel Barnier

Ennek a jelentésnek, amely az elmúlt három év munkájának a gyümölcse, az a célja, hogy bemutassa az Európai Bizottságnak az egyenlõtlenségek csökkentésére és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió fejlesztésére vonatkozó jövõképét.

A jelentés elkészítése nemcsak szakmai feladatot jelentett, hanem széles körû konzultációt európai, nemzeti, regionális és helyi szinten, amivel azt igyekeztünk biztosítani, hogy az új jövõkép eleget tegyen Európa polgárai jogos elvárásainak és igényeinek.

A konzultációk folyamán sok olyan kérdést kaptam, amely az Európai Unió ezen a területen végzett beavatkozásainak a hatását, az „hozzáadott értéket” firtatta. Példának okáért azt is megkérdezték tõlem, hogy sikeres volt-e a kohéziós politika az életszínvonal és az esélyegyenlõség gazdasági, társadalmi és területi
különbségeinek csökkentése tekintetében.

A jelentés részletes választ ad ezekre a fontos kérdésekre. Bemutatja, hogy több szempontból is jelentõs hozzáadott érték keletkezett. A kohéziós politika elõsegítette a szegények és gazdagok közötti jövedelemkülönbség rohamos mérséklõdését,
új lehetõségek teremtését, gyakran innovatív tevékenységi területeken, és olyan hálózatok létrehozását, amelyek kontinens-szerte összeköttetést biztosítanak a régiók, a vállalkozások és az emberek között.


 



Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

Power Point Presentation
de fr en it nl




    A new partnership for cohesion: convergence competitiveness cooperation - Third report on economic and social cohesion
Tartalomjegyzék (pdf 72Kb)
 • 3. rész — A közösségi politikák hatása: versenyképesség, foglalkoztatottság és kohézió (pdf 1.74Mb)
  • Bevezetés
  • A közösségi politikák hozzájárulása a kohézióhoz a Lisszabonban és a Göteborgban
   megfogalmazott stratégia fényében
  • A közös politikák reformja: a Közös Agrárpolitika és a halászati politika.
  • Az állami támogatás és a kohéziós politika komplementeritása
  • Az igazságszolgáltatás és a belügyek: a fejlõdés eltételeinek javítása
  • A Közösségi politikák érzékelése regionális szinten
 • 4. rész — A strukturális politikák hatása és hozzáadott értéke (pdf 1.05Mb)
  • Bevezetés
  • A strukturális intervenció az 1. Célkitûzés keretébe tartozó régiókban: növekedés,
   konvergencia és integráció
  • Az intervenció a 2. Célkitûzés keretébe tartozó régiókban: szerkezetváltás és
   munkahelyteremtés
  • A mezõgazdaság, a vidékfejlesztés és a halászat támogatása
  • A foglalkoztatás, az oktatás és képzés elõmozdítása az Európai Szociális Alapon
   keresztül
  • A közösségi kezdeményezések: az együttmûködés és a hálózatépítés elõmozdítása
  • Az irányítási módszerek hatékonyságának javítása
  • A bõvítés és a kohéziós politika: az EU elõtt álló feladatok
  • A kohéziós politika jövõjérõl szóló vita
  • 4. rész statisztikai melléklete

 

 

Utolsó frissítés: