OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
 
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists 
 
 

Uusi koheesiokumppanuus
Lähentyminen kilpailukyky yhteistyö

Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus
Uusi koheesiokumppanuus
Esipuhe - Michel Barnier

Michel Barnier

In Tämän kertomuksen tarkoituksena on esittää viimeisten kolmen vuoden aikana tehdyn työn pohjalta komission visio eriarvoisuuden vähentämiseen ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion edistämiseen tähtäävän EU-politiikan tulevaisuudesta.

Kyse ei ole ollut pelkästä teknisluonteisesta valmistelutyöstä. Valmisteluvaiheeseen on päinvastoin kuulunut laaja kuulemisprosessi EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sekä alue- ja paikallistasolla, koska on haluttu varmistaa, että tämä uusi visio vastaa Euroopan kansalaisten tarpeita ja oikeutettuja odotuksia.

Kuulemisprosessin aikana minua on usein vaadittu kertomaan, mitä vaikutuksia, "lisäarvoa", Euroopan unionin toimilla tällä alalla on. On esimerkiksi kysytty, onko koheesiopolitiikalla onnistuttu vähentämään taloudellista, sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta elintason ja tarjolla olevien mahdollisuuksien osalta.

Kertomuksessa vastataan seikkaperäisesti näihin tärkeisiin kysymyksiin. Siinä osoitetaan, että EU:n toimien aikaansaama lisäarvo on ollut monilla tasoilla merkittävä ja johtanut rikkaiden ja köyhien välisten tuloerojen nopeaan kaventumiseen, monien uusien mahdollisuuksien luomiseen usein innovatiivisen toiminnan piirissä sekä verkostoihin, jotka yhdistävät alueita, yrityksiä ja ihmisiä mantereemme kaikissa osissa.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Uusi koheesiokumppanuus: Lähentyminen kilpailukyky yhteistyö - Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus
Sisällysluettelo (pdf 128Kb)
 • Osa 3 - Yhteisön politiikkojen vaikutus: kilpailukyky, työllisyys ja koheesio (pdf 1.24Mb)
  • Johdanto
  • Yhteisön politiikkojen vaikutukset yhteenkuuluvuuteen Lissabonin ja Göteborgin srategioiden valossa
  • Yhteisten politiikkojen uudistaminen: YMP ja yhteisön kalastuspolitiikka
  • Valtionavut ja koheesiopolitiikka täydentävät toisiaan
  • Oikeus- ja sisäasiat: kehityksen ehtojen parantaminen
  • Yhteisön politiikkojen näkyvyys aluetasolla
 • Osa 4 - rakennepolitiikkojen vaikutus ja lisäarvo(pdf 1.55Mb)
  • Johdanto
  • Rakenteelliset toimet Tavoite 1 -alueilla: kasvu, lähentyminen ja yhdentyminen
  • Toimet Tavoite 2 alueilla: rakennemuutos ja työpaikkojen luominen
  • Maatalouden, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden tukeminen
  • Työllisyyden, yleissivistävän ja ammattikoulutuksen edistäminen Euroopan sosiaalirahaston tuella
  • Yhteisöaloitteet: yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
  • Hallinnoinnin menetelmien tehokkuuden parantaminen
  • Laajentuminen ja koheesiopolitiikka: haasteita edessä
  • Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta
  • Tilastoliite osaan 4