Tähtis õiguslik teave
 
  Euroopa Komisjon > Regionaalpoliitika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossaar | Otsi | Kontakt | Meililistid  
 
 

Uus ühtekuuluvus
lähenemine konkurentsivõime koostöö

Kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta
Uus ühtekuuluvus
Eessõna- Michel Barnier

Michel Barnier

Käesolev aruanne on viimase kolme aasta töö tulemus ja selle eesmärk on esitada Euroopa Komisjoni seisukoht Euroopa poliitika tuleviku kohta seoses erinevuste vähendamisega ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisega.

Aruande koostamine ei ole olnud lihtsalt tehniline ülesanne. Vastupidi, see hõlmas terve rea nõupidamisi Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasemel, mille eesmärk oli tagada nimetatud seisukoha vastavus Euroopa kodanike vajadustele ja õigustatud ootustele.

Nende nõupidamiste käigus on mulle esitatud palju küsimusi Euroopa Liidu sekkumise mõju – “lisaväärtuse” – kohta selles valdkonnas. Näiteks, kas ühtekuuluvuspoliitikaga on õnnestunud vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja terriotriaalset ebaühtlust elatustaseme ja võimaluste osas?

Aruandes on sellistele tähtsatele küsimustele antud üksikasjalik vastus. Aruandega kinnitatakse, et Euroopa lisaväärtus on olnud tähelepanuväärne paljudel tasanditel: suurte erinevuste vähendamisel rikaste ja vaeste sissetulekute vahel, paljude uute võimaluste loomisel, tihti just innovatiivsetel tegevusaladel, ning piirkondi, ettevõtteid ja inimesi üle kogu kontinendi ühendavate võrgustike rajamisel.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Uus ühtekuuluvus: lähenemine konkurentsivõime koostöö - Kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta
Sisukord (pdf 195Kb)
 • 4. osa – Struktuuripoliitikate mõju ja lisandväärtus(pdf 1.46Mb)
  • Sissejuhatus
  • Strukturaalne sekkumine Eesmärk 1 sihtpiirkondades: kasv, lähenemine ja integratsioon
  • Sekkumine Eesmärk 2 sihtpiirkondades: ümberstruktureerimine ja töökohtade loomine
  • Toetus põllumajandusele, maaelu arengule ja kalandusele
  • Tööhõive, hariduse ja väljaõppe edendamine ESF-i abil
  • Ühenduse algatused: koostöö ja võrgutöö edendamine
  • Juhtimismeetodite efektiivsuse parandamine
  • Laienemine ja ühtekuuluvuspoliitika: eelseisvad väljakutsed
  • Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tulevikust
  • Statistiline lisa 4. osa juurde