VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
 
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists 
 
 

Et nyt partnerskab for samhørighed
konvergens konkurrenceevne samarbejde

Tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed
Et nyt partnerskab for samhørighed
Forord- Michel Barnier

Michel Barnier

Formålet med denne rapport, som er resultatet af tre års arbejde, er at skitsere Europa-Kommissionens vision om den politik, EU fremover skal føre for at mindske skævhederne og fremme en større økonomisk, social og territorial samhørighed.

Udarbejdelsen af rapporten har ikke bare været en teknisk sag. Tværtimod er der foretaget omfattende høringer på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan for at sikre, at denne nye vision stemmer overens med behovene og med EU-borgernes berettigede forventninger.

Ved disse høringer har jeg fået stillet mange indgående spørgsmål om virkningerne ”merværdien” af EU’s indsats på dette område. Jeg er f.eks. blevet spurgt, om det med samhørighedspolitikken virkelig er lykkedes at mindske de økonomiske, sociale og territoriale uligheder med hensyn til levestandard og muligheder?

Rapporten giver detaljerede svar på sådanne vigtige spørgsmål. Den bekræfter, at EU-merværdien har været mærkbar på mange måder og medvirket til den hurtige indsnævring af indkomstforskellene mellem rige og fattige, skabelsen af mange nye muligheder ofte på innovative felter og etableringen af net, der binder regioner, virksomheder og mennesker sammen over hele kontinentet.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Et nyt partnerskab for samhørighed: konvergens konkurrenceevne samarbejde - Tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed
Indholdsfortegnelse (pdf 136Kb)
 • Del 4 - Strukturpolitikkernes indvirkning og merværdi(pdf 1.47Mb)
  • Indledning
  • Strukturinterventioner i Mål 1-regioner: vækst, konvergens og integration
  • Interventioner i Mål 2-regioner: omstrukturering og jobskabelse
  • Støtte til landbrug, landdistrikter og fiskeri
  • Beskæftigelse og uddannelse fremmes via ESF
  • Fællesskabsinitiativer til at fremme af samarbejde og netværksopbygning
  • Forvaltningsmetoder effektiviseres
  • Udvidelse og samhørighedspolitik: udfordringerne forude
  • Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid
  • Statistisk bilag til Del 4