Důležité právní upozornění
 
  Evropská komise > Regionální politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovníček | Vyhledávání | Kontakt | Adresář  
 
 

Nové partnerství pro soudržnost
konvergenci konkurenceschopnost spolupráci

Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti
Nové partnerství pro soudržnost
Předmluva - Michel Barnier

Michel BarnierCílem této zprávy, která je výsledkem práce posledních tří let, je představit vizi Evropské komise ohledně budoucnosti evropských politik týkajících se zmírnění rozdílů a podpory větší ekonomické, sociální a územní soudržnosti.

Tato zpráva není samoúčelným dokumentem. Součástí její přípravy byly široké diskuse na evropské, národní, regionální i místní úrovni s cílem zajistit, aby tato
nová vize odpovídala potřebám a legitimním očekáváním občanů Evropy.

V rámci těchto diskusí jsem často musel odpovídat na otázky, týkající se dopadu, „přidané hodnoty“ intervencí Evropské unie v této oblasti. Například zda se politice
soudržnosti podařilo zmírnit ekonomické, sociální a oblastní rozdíly pokud jde o životní úroveň a dostatek vhodných příležitostí?

Na tyto důležité otázky přináší zpráva podrobné odpovědi. Potvrzuje významný přínos Evropy v mnoha oblastech: zmírňování rozdílů mezi bohatými a chudými,
vytváření nových příležitostí, a to velmi často v inovativních oblastech, jakož i vytváření sítí propojujících regiony, podniky a obyvatele celého kontinentu.

 


Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004 fr

------------------

Power Point Presentation
de fr en it nl

 

  A new partnership for cohesion: convergence competitiveness cooperation - Third report on economic and social cohesion

Obsah (pdf 70Kb)

 • 3. část — Dopad politik Společenství: konkurenceschopnost, zaměstnanost a soudržnost (pdf 367Kb)
  • Úvod
  • Podíl politik Společenství na soudržnosti ve světle lisabonské a gothenburské strategie
  • Reforma společných politik: Společná zemědělská politika a rybářská politika
  • Vzájemné doplňování státní podpory a politiky soudržnosti
  • Justice a vnitřní věci: zlepšování podmínek rozvoje
  • Vnímání politik Společenství na regionální úrovni
 • 4. část — Dopad a přidaná hodnota strukturálních politik (pdf 1.02Mb)
  • Úvod
  • Strukturální intervence v regionech spadajících pod Cíl 1: růst, konvergence a integrace
  • Intervence v regionech spadajících pod Cíl 2: restrukturalizace a tvorba pracovních míst
  • Podpora zemědělství, rozvoje venkova a rybářství
  • Podpora zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím ESF
  • Iniciativy Společenství: podpora spolupráce a vytváření sítí
  • Zlepšování účinnosti metod řízení
  • Rozšíření a politika soudržnosti: budoucí úkoly
  • Debata o budoucnosti politiky soudržnosti
  • Statistická příloha ke 4. části


 

Poslední aktualizace: