Jogi nyilatkozat
 
  Európai Bizottság > Regionális politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Szószedet | Keresés | Kontakt | Levelező listák  

A kohéziós és regionális politikával kapcsolatos, 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó rendeletek áttekintése

 


Fokozottabb ütemű növekedést és még több munkahelyet az Európai Unió valamennyi régiójában és városában – 2007 és 2013 között ez a kohéziós politika és eszközeinek központi üzenete. Ez idő alatt az Európai Unió által a kohéziós eszközök bevetésével megvalósított – és minden idők legjelentősebb – beruházásainak 2004-es árakon számított értéke eléri a 308 milliárd eurót; a beruházások célja a regionális növekedési programok támogatása és a munkahelyteremtés ösztönzése. A teljes összeg 82%-át a „konvergencia” célkitűzésre fordítják, amelynek keretében a legszegényebb tagállamok és régiók jogosultak támogatásra. A többi régióban a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a strukturális alapok kb. 16%-át fordítják az innováció, a fenntartható fejlődés, a könnyebb hozzáférhetőség és a képzési projektek támogatására. Végül az európai területi együttműködési célkitűzés keretében további 2,5% jut a határokon átnyúló, a transznacionális és az interregionális együttműködés céljaira.

A kohéziós és regionális politikával kapcsolatos, 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó rendeletek áttekintése

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Az Európai Közösségeket létrehozó szerződés 158–162. cikke előírja, hogy átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze, és csökkentse a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket. A 2007–2013 közötti időszakban a fenti célkitűzések megvalósítására szolgáló eszközök jogalapja az az öt rendeletből álló csomag, amelyet a Tanács és az Európai Parlament 2006 júliusában fogadott el:
Q&A:
Memo:

Az általános rendelet meghatározza a három kohéziós eszköz – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap – végrehajtására vonatkozó közös elveket, szabályokat és előírásokat. Az Unió, a tagállamok és a régiók közötti megosztott irányítás elvére építve, valamint a kohéziós politikáról szóló közösségi stratégiai iránymutatások és azok nyomon követése alapján ez a rendelet új programozási eljárást, illetve a pénzügyi irányítás, ellenőrzés és értékelés közös szabályait írja elő. A támogatások folyósításának megreformált rendszerében egyszerűsödik, arányosabbá és centralizáltabbá válik a strukturális alapok és a Kohéziós Alap kezelése.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló rendelet – amelynek célja a magán- és állami beruházások támogatása az Unió régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentésével – meghatározza az alap szerepét és a beavatkozások területeit. Az ERFA támogatja az EU területén megvalósuló regionális fejlődést, gazdasági változást, megerősített versenyképességet és a területi együttműködést célzó programokat. Az elsődlegesen finanszírozott területek közé tartozik a kutatás, az innováció, a környezetvédelem és a kockázat-megelőzés, míg az infrastruktúra – különösen a legkevésbé fejlett régiók esetében – továbbra is fontos szerepet játszik.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Az Európai Szociális Alapot (ESZA) az európai foglalkoztatási stratégiával összhangban hajtják végre, középpontjában négy kulcsfontosságú terület áll: a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci részvétel javítása, a társadalmi integráció megerősítése a diszkrimináció elleni küzdelem révén, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének megkönnyítése, és a reformpartnerség foglalkoztatás és integráció terén való ösztönzése.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

A Kohéziós Alap a környezet és a transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez. Az Alap a közösségi átlag 90%-át meg nem haladó bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) rendelkező tagállamokat érinti, azaz az új tagállamokat, valamint Görögországot és Portugáliát. Spanyolország átmeneti alapon támogatható a Kohéziós Alapból. Az új időszakban a Kohéziós Alap – az ERFA-val együtt – elsősorban a decentralizált irányítású, több évre szóló beruházási programokat támogatja, nem pedig egyéni projekteket terjeszt a Bizottság elé jóváhagyásra.

Az ötödik rendelet bevezeti az európai területi együttműködési csoportot (EGTC).Ezen új jogi eszköz célja a határokon átnyúló, a transznacionális és/vagy az interregionális együttműködés megkönnyítése a regionális és helyi hatóságok között. E jogi személyiséggel felruházott csoport hajtaná végre a területi együttműködési programokat, a résztvevő nemzeti, regionális, helyi vagy egyéb hatóságok közötti megállapodás alapján.

--------------------------------------------------------

Az Európai Bizottság által bevezetett szabályzat, mely a 2007-2013-as strukturális és kohéziós alapokra vonatkozik, a kohéziós politika pénzügyi eszközei kezelésének részletes szabálygyűjteményét tartalmazza.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

NAGYPROJEKT

XXI. MELLÉKLET : INFRASTRUKTÚRÁLIS BERUHÁZÁS

XXII. MELLÉKLET : TERMELÉSI BERUHÁZÁS

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region