BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists 

Communautaire strategische richtsnoeren voor cohesie 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013De communautaire strategische richtsnoeren bevatten de principes en prioriteiten van het cohesiebeleid en geven aan hoe de Europese regio’s de komende zeven jaar de € 308 miljard die is vrijgemaakt voor nationale en regionale hulpprogramma’s optimaal kunnen benutten. De overheden van elk land zullen zich op de richtsnoeren baseren bij het opstellen van hun nationale strategische prioriteiten en plannen voor 2007-2013, de zogeheten Nationale Strategische Referentiekaders (NSR’s). Volgens de richtsnoeren en overeenkomstig de vernieuwde Lissabon-strategie moeten mede vanuit het cohesiebeleid gefinancierde programma’s in het teken van de volgende drie prioriteiten worden geplaatst:

  • de lidstaten, regio’s en steden aantrekkelijker maken dankzij een betere toegankelijkheid, een breed en hoogstaand dienstenaanbod en een goede zorg voor natuur en milieu;
  • innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren middels mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling, onder andere op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën; en
  • meer en betere banen scheppen door verdere impulsen voor bedrijfsoprichting, aanscherping van de flexibiliteit van personeel en onderneming en investeringen in menselijk kapitaal.

Met de richtsnoeren wordt gestreefd naar een evenwicht tussen groei en werkgelegenheid enerzijds en territoriale cohesie anderzijds. Het is dan ook geenszins de bedoeling dat de nieuwe programma’s deze beide doelstellingen onder één en hetzelfde beleid worden samengevoegd.

Tekst van de Mededeling:

Achtergrond

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-