Avviż Legali Importanti
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossary | Fittex | Kuntatt | Mailing lists  

Il-Linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-Komunità dwar il-Koeżjoni 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Il-Linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-Komunità jiġbru l-prinċipji u l-prijoritajiet tal-politika ta’ koeżjoni u jissuġġerixxu modi kif ir-reġjuni Ewropej jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mill-€ 308 biljun li ġew assenjati għal programm ta’ għajnuna nazzjonali u reġjonali għas-seba’ snin li ġejjin. L-awtoritajiet nazzjonali ser jużaw il-linji ta’ gwida bħala bażi biex jabbozzaw il-prijoritajiet u l-ippjanar strateġiċi nazzjonali għall-2007-2013, l-hekk imsejħa Strutturi ta’ Referenza Strateġiċi Nazzjonali (National Strategic Reference Frameworks - NSRFs). Skond il-linji ta’ gwida u b’mod konformi ma’ l-istrateġija ta’ Liżbona kif ġiet imġedda, il-programmi kofinanzjati mill-politika ta' koeżjoni għandhom jippruvaw jimmiraw ir-riżorsi tagħhom lejn dwar dawn it-tlett prijoritajiet:

  • li jsiru aktar attraenti l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-bliet billi tittejjeb l-aċċessibilità, jiġu żgurati l-kwalità u livell adegwat ta’ servizzi, u l-ħarsien tal-potenzjal ambjentali tagħhom;
  • li jiġu mħeġġa l-innovazzjoni, l-intraprenditorjat u t-tkabbir ta’ l-ekonomija ta’ l-għarfien permezz tar-riċerka u kapaċitajiet ta’ innovazzjoni, inklużI teknoloġiji ġodda ta’ l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; u
  • li jinħolqu aktar xogħolijiet u xogħolijiet aħjar billi jiġu mħeġġa aktar nies biex jaqbdu attività ta’ impriża, tittejjeb l-adattabilità tal-ħaddiema u l-intrapriżi u jiżdied l-investiment fil-kapital uman.
    Il-Linji ta’ Gwida għandhom l-għan li joħolqu bilanċ bejn l-objettiv doppju ta’ l-aġenda tat-tkabbir ekonomiku u impjiegi u tal-koeżjoni soċjali. B’hekk, huwa rikonoxxut li l-programmi l-ġodda żgur mhux ser jadottaw il-metodu ta' "daqs wieħed jiġi lil kullħadd”.

Test tal-Komunika:

Sfond

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-