OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists 

Yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat kaudelle 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Yhteisön strategiset suuntaviivat sisältävät koheesiopolitiikan periaatteita ja prioriteetteja ja ehdottaa tapoja, joilla Euroopan alueet voivat täysin hyödyntää 308 miljardin euron talousarviota, joka on varattu kansallisille ja alueellisille tukiohjelmille seuraavan seitsemän vuoden ajaksi. Kansalliset viranomaiset käyttävät suuntaviivoja perustana, joiden pohjalta tehdään luonnokset kansallisista strategisista prioriteeteista ja suunnittelusta kaudelle 2007-2013, eli ns. kansalliset strategiset viitekehykset (NSRF). Suuntaviivojen ja uudistetun Lissabonin strategian mukaisesti koheesiopolitiikan kautta osarahoitettavissa ohjelmissa olisi kohdennettava voimavaroja kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen:

  • lisätään jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien houkuttelevuutta parantamalla saavutettavuutta, varmistamalla palvelujen riittävä laatu ja määrä sekä suojelemalla niiden ympäristöä;
  • edistetään innovaatiota, yrittäjyyttä ja tietoon perustuvan talouden kasvua tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien, kuten uusien tieto- ja viestintäteknologioiden avulla; ja
  • luodaan uusia ja parempia työpaikkoja houkuttelemalla yhä useampia ihmisiä työelämään tai yrittäjyyteen parantamalla työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä lisäämällä inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja.

Suuntaviivoilla pyritään saamaan aikaan tasapainoinen toimitapa kasvun ja työllisyyden tavoitteiden ja alueellisen koheesion välillä. Siksi voidaankin todeta, että uusia ohjelmia kehiteltäessä, kysymykseen ei voi tulla vain “yhden koon” lähestymistapa.

Tiedotteen teksti:

Tausta

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-