VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists 

Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Fællesskabets strategiske retningslinjer indeholder samhørighedspolitikkens principper og prioriteter samt forslag til, hvordan europæiske regioner kan drage fuld nytte af de 308 mia. EUR, der er afsat til nationale og regionale støtteprogrammer over de næste syv år. Nationale myndigheder vil bruge retningslinjerne som grundlag for udarbejdelsen af deres nationale strategiske prioriteter og planlægning for 2007-2013, de såkaldte nationale strategiske referencerammer. I henhold til retningslinjerne og i overensstemmelse med den fornyede Lissabon-strategi skal programmer, der er medfinansieret gennem samhørighedspolitikken, så vidt mulig afholdes i henhold til følgende tre prioriteter:

  • Medlemsstater, regioner og byer skal gøres mere attraktive ved at forbedre adgangsmulighederne, sikre et tilstrækkeligt højt kvalitets- og serviceniveau og værne om deres miljømæssige potentiale.
  • Der skal opmuntres til innovation, iværksætterånd og vækst i den videnbaserede økonomi gennem forsknings- og innovationsinitiativer, herunder udnyttelse af nye informations- og kommunikationsteknologier.
  • Der skal oprettes nye og bedre jobs ved at tiltrække flere mennesker til iværksætteraktiviteter, forbedre arbejdstagernes og virksomhedernes tilpasningsevne og øge investeringer i den menneskelige kapital.

Retningslinjerne har til hensigt at skabe en balance mellem de to mål, vækst- og beskæftigelsesdagsordenen og territorial samhørighed. Det anerkendes således, at der ikke kan være tale om nogen enhedsløsning ("one size fits all") i de nye programmer.

Meddelelsens indhold:

Baggrund

 

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-